Het IJzerenbos

Het natuurgebied wordt beheerd door Natuurmonumenten. Dit afwisselende gebied bestaat uit loofbos, grasland en enkele akkers. In het bos groeien gevlekte aronskelk en in het vroege voorjaar veel bosanemonen en slanke sleutelbloemen. Op de akkers verbouwt Natuurmonumenten op ecologische wijze winterrogge. Hier groeien grote Leeuwenklauw en groot spiegelklokje. Vlinders als zwartsprietdikkopje en distelvlinder fladderen hier is de zomer vrolijk rond.

Nieuwe Kikkerpoelen

Boswachters van Natuurmonumenten dunnen de overwegend dominante populieren uit. Hierdoor ontstaan open plekken in het bos, waar planten, kruiden en struikgewas kan ontkiemen. Dieren in het bos zijn onder meer de bossprinkhaan, grootoorvleermuis, fluiter en grauwe vliegenvanger. Een zeldzame verschijning is de boomkikker. Dit is een karakteristieke diersoort in dit natuurgebied. Eind 2006 zijn door een bevriende natuurorganisatie in het IJzerenbos zeven boomkikkerpoelen aangelegd. Een eiken- en essenhoutwal in het gebiedvormt een groene verbinding tussen het IJzerenbos en de nabijgelegen bossen van het Limbrichterbos, 't Hout en het Taterbos van Natuurmonumenten en de Doort van Staatsbosbeheer.